Rommelmarkt op maandag 5 juni 2017

Traditioneel organiseert de vzw Kesselse Feesten op Pinkstermaandag een rommelmarkt in Park Heuvelhof te Kessel-Lo. Kinderen kunnen gratis hun speelgoed verkopen. Iedereen kan deelnemen aan de rommelmarkt door zich voorafgaandelijk in te schrijven door het inschrijvingsstrookje ingevuld en ondertekend op te sturen. Enkel en alleen ondertekende strookjes worden aanvaard.

U stort het bedrag (aantal meters x 2 euro) op de rekening van de vzw: BE 24 0688 9980 2238 met vermelding van uw naam en rommelmarkt. Op de dag zelf is het 5 euro de lopende meter.


    Reglement

  • De rommelmarkt vindt plaats tussen 08u30 en 18u00 op maandag 5 juni 2017.
  • Vanaf 06u30 heeft u toegang tot het park en dit via de Diestsesteenweg en de Borstelstraat. Uw standplaats wordt door een bestuurslid van de vzw Kesselse Feesten aangeduid.
  • Tussen 08u00 en 16u00 geldt er een parkeerverbod in het ganse park. De Politie zal toezien op de naleving van het parkeerverbod.
  • Vanaf 16u00 kan u uw standplaats opruimen en het park verlaten.
  • U laat het park netjes achter, ook zwerfvuil ter hoogte van uw stand ruimt u op. Het zwerfvuil gooit u in de vuilnisbakken. Het overige inpakkingsmateriaal, kartonnen dozen, niet verkochte goederen neemt u terug mee te nemen.
  • Uw waren moeten voldoen aan de Vlaamse en Belgische wetten aangaande de organisatie van rommelmarkten. Het is verboden levende dieren, voedingswaren of nieuwe producten te koop aan te bieden.
  • Om de veiligheid en de algemene orde te verzekeren kan het Bestuur van de vzw Kesselse Feesten bijkomende maatregelen opleggen.
  • Nog vragen : rommelmarktkesselsefeesten@outlook.be
  • Telefonische inschrijvingen en niet ondertekende of niet volledig ingevulde inschrijvingsformulieren worden niet aanvaard.
  • Het tarief van 2 euro per meter geldt enkel en alleen bij tijdige storting (tem 26 mei 2017) op de bankrekening van de vzw of door middel van bewijs met bankuittreksel ter plaatse.