Contact

Suggesties en bedenkingen mag je sturen naar onderstaand adres. Je kan ons ook volgen op Facebook.

Samenstelling Kermis voor de Kesselse feesten :
Tijdens het Pinksterweekend organiseert de vzw. Kesselse Feesten op jaarlijkse basis de kermis in het park Heuvelhof, hierdoor verkoopt de vzw Kesselse Feesten geen abonnementen.
Wel is de vzw. Kesselse Feesten loyaal met de Foorkramers die de vorige jaren deelnamen.
Jaarlijks komen er standplaatsen vrij, die de vzw Kesselse Feesten opnieuw kan toegewijzen. Wil u deelnemen aan de Kesselse feesten, stuur dan uw kandidatuur met omschrijving en foto van uw attractie samen met het document van de Federale Overheidsdienst dat u machtiging geeft om de kermisactiviteit uit te baten naar het hieronder vermelde adres.

Vzw. Kesselse Feesten
Wijnbergenstraat 79
3010 Kessel-Lo
vzw.kesselsefeesten@gmail.com